Ofte Stilte Spørsmål

Bekreft at din Psiphon-nedlasting er ekte

Er min utgave av Psiphon for Windows ekte?

Psiphon for Windows blir aldri distribuert som en installerbar pakke. Hver Psiphon for Windows -klient er én kjørbar fil (".exe") digitalt signert av Psiphon Inc. Windows sjekker denne signaturen automatisk når du kjører klienten. Du kan også manuelt sjekke denne signaturen før du kjører klienten ved å gå til egenskaper-menyen for filen og sjekke fanen for digitale signaturer. SHA1-fingeravtrykket for Psiphon Inc. sin offentlige nøkkel er vist i sertifikats-dialogen i detalj-fanen.

Flyten av dialogvindu som kreves for å finne sertifikatsfingeravtrykket for Psiphon på Windows

For the certificate valid for the period 2023-05-01 to 2026-07-28 the SHA1 thumbprint is:

1a 20 0c f5 cb 19 e7 2b fc cf 02 17 fd 4d 78 33 81 2d 3a 42

For the certificate valid for the period 2020-09-09 to 2023-11-02 the SHA1 thumbprint is:

07 89 b3 5f d5 c2 ef 81 42 e6 aa e3 b5 8f ff 14 e4 f1 31 36

For sertifikatetet som er gyldig for perioden 05.07.2017 til 03.10.2020 er SHA1-fingeravtrykket:

89 fd cd 09 65 f4 dd 89 2b 25 7c 04 d5 b4 14 c7 ac 2b 5f 56

For sertifikatetet som er gyldig for perioden 08.05.2014 til 06.09.2017 er SHA1-fingeravtrykket:

9b a0 bd 1c e4 ca f6 20 41 0d 46 47 ae 40 b0 7c 83 c7 31 99

For sertifikatetet som er gyldig for perioden 21.05.2012 til 30.07.2014 er SHA1-fingeravtrykket:

84 c5 13 5b 13 d1 53 96 7e 88 c9 13 86 0e 83 ee ef 48 8e 91

For sertifikatetet som er gyldig for perioden 16.06.2011 til 21.06.2012 er SHA1-fingeravtrykket:

8f b7 ef bd 20 a9 20 3a 38 37 08 a2 1e 0a 1d 2e ad 7b ee 6d

Psiphon for Windows auto-oppdaterer seg selv, denne prosessen sjekker at hver oppdatering er ekte.

Er min utgave av Psiphon for Android ekte?

VARSEL: Et nylig rapportert sikkerhetshull kan forårsake at skadelige APK-er vises som gyldige. Vi anbefaler at brukere skrur på Googles Verify apps (gyldighets-sjekk) slik det er står beskrevether.

Hver Psiphon for Android-klient er levert som en Android APK-fil (".apk") som er digitalt signert av Psiphon Inc. Dette Psiphon Inc. sertifikatets offentlige nøkkel er følgende:

Owner: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Issuer: CN=Psiphon Inc., OU=Psiphon Inc., O=Psiphon Inc.,
L=Unknown, ST=Unknown, C=CA
Serial number: 349480e5
Valid from: Fri Jun 01 12:04:42 EDT 2012 until: Tue Oct 18 12:04:42 EDT 2039
Certificate fingerprints:
MD5:  BB:08:CD:91:22:FC:EB:17:1A:4A:3B:90:65:CE:2E:58
SHA1: 49:2C:3A:49:20:F3:6B:AE:95:90:EB:69:A6:36:E9:88:A7:41:7A:95
SHA256: 76:DB:EF:15:F6:77:26:D4:51:A1:23:59:B8:57:9C:0D:
7A:9F:63:5D:52:6A:A3:74:24:DF:13:16:32:F1:78:10
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

En APK kan valideres ved å (1) pakke ut sertifikatet fra arkivet og sjekke at fingeravtrykkene samsvarer med overnevnte verdier. Eller (2) bekreft at APK-en er signert med sertifikatet. For eksempel ved bruk av Unix- eller Java- kommandolinje-verktøy.

$ unzip -p PsiphonAndroid.apk META-INF/PSIPHON.RSA | keytool -printcert
$ jarsigner -verbose -verify PsiphonAndroid.apk

Psiphon for Android oppdaterer seg selv automatisk, denne prosessen sjekker at hver oppdatering er ekte.

Personvern og sikkerhet

Kan min nettilbyder se hva jeg gjør på Internett når jeg bruker Psiphon?

All data that goes through Psiphon is encrypted. This means that your ISP cannot see the content of your Internet traffic: web pages you browse, your chat messages, your uploads, etc.

Dog ha det i minnet at Psiphon er myntet på omgåelse av sensur, og ikke er spesialdesignet med tanke på anti-spionasjeformål som sådan. Psiphon hindrer ikke din nettleserhistorikk og informasjonskapsler fra å bli lagret på din maskin. I noen fall kan det hende at ikke all din Internettrafikk blir sendt i tunnel gjennom Psiphon -- for eksempel hvis din nettlesers mellomtjenerinnstillinger er satt opp feil, eller at du har forlatt nettleseren åpen etter at du har avsluttet Psiphon.

Det finnes også avanserte teknikker som kan spore detaljer i kryptert trafikk, som hvilke nettsider som blir lest. Det fremste eksemplet på dette er "trafikk-fingeravtrykk.

Hvis du krever anonymitet over Internett bør du bruke Tor istedenfor Psiphon.

Hvilken informasjon samler Psiphon inn?

Se vår personvernspraksis for å lære mer om hvilken informasjon vi innhenter.

How do I report a security vulnerability?

Please see our security.txt file for contact information and details.

Installasjon, bruk og oppdatering av Psiphon

Er Psiphon tilgjengelig for macOS, Linux, Windows Phone osv.?

Plattformene vi støtter er dem som til enhver tid finnes på nedlastingssiden. Vi jobber konstant med å utvide støtten, så forhåpentligvis støtter vi ditt ønskede OS i nær fremtid.

Hvordan kan jeg skru på "programvareinstallasjon på si" i Android?

"Sidelasting" betyr å installere et program på din enhet som ikke kommer fra Play-butikken. Dette er nyttig for folk som ikke vil bli spionert på, eller som ikke har tilgang til Play-butikken, eller når programmet ikke er tilgjengelig i deres region.

For å installere en direkte nedlasting av Psiphon for Android, må du skru på sidelasting på din enhet. For å gjøre det, gå til dine Android-innstillinger, så til "Sikkerhet", og skru på "Ukjente kilder".

Skjermavbildning av sikkerhetsinnstillingen i Android som tillater installasjon av programmer som ikke kommer fra Play-butikken

Does Psiphon for Windows work on Windows XP or Vista?

As of December 2019, Psiphon does not support Windows XP or Vista. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

Does Psiphon for Windows work on Windows 7, 8, or 8.1?

As of April 2024, Psiphon does not support Windows 7, 8, or 8.1. A legacy build is available for download that will work on those platforms for the foreseeable future, but users are strongly encouraged to upgrade to a recent version of Windows.

Hvordan sjekker jeg min versjon av Psiphon?

Ved oppstart viser Psiphon versjonsnummeret på øverste linje i presentasjonsteksten.

Hva er filen “psiphon3.exe.orig”?

Den automatiske prosessen i Psiphon for Windows omdøper sin gamle versjon til "psiphon3.exe.orig". Gamle filer med ".orig"-endelse kan slettes.

Hvordan henter jeg en oppdatert versjon av Psiphon?

Android: Hvis du har installert Psiphon for Android gjennom Android Play-butikken, vil det bli automatisk oppdatert av Play-butikken når en oppdatering er tilgjengelig. Hvis du har sideinstallert Psiphon for Android, vil Psiphon-lienten laste ned oppdateringer når de er tilgjengelige, og en notis vil påminne deg om å installere oppdateringen.

Windows: Oppdateringer for Psiphon-klienten vil bli lastet ned og installert når de er tilgjengelige.

Manuell oppdatering: Hvis Psiphons egne selvoppdateringsmekanisme ikke fungerer (for eksempel hvis det har blitt blokkert), kan du finne informasjon om hvordan du laster ned en fersk utgave av Psiphon fra nedlastingssiden.

Hvordan avinstallerer jeg Psiphon for Windows?

Psiphon for Windows blir ikke installert, og vil dermed ikke finnes i Windows sin "Legg til eller fjern programmer"-liste. Den kjørbare fila kan startes fra "Nedlastinger"-mappen, eller det kan kopieres til en annen mappe og kjøres derfra. Hvis du ønsker å fjerne programmet, kan du ganske enkelt slette den kjørbare fila.

How do I clear Psiphon for Windows' local data?

Psiphon for Windows stores some data locally under the user's profile. It is located at a path like C:\Users\YourName\AppData\Local\Psiphon3; or, more generally, %USERPROFILE%\AppData\Local. You can delete the local data by going to that path in Windows Explorer and deleting it, or entering this command at a command prompt: rmdir /s "%USERPROFILE%\AppData\Local". There is also information stored in the system registry at HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Psiphon3. You can use the Windows regedit tool to delete those registry keys.

Hvordan Psiphon virker

Hvorfor endres min Psiphon IP-adresse ofte?

Din Psiphon-klient vil automatisk finne nye Psiphon-tjenere. Når den sist brukte tjeneren er utilgjengelig kan en annen brukes istedenfor.

Mellomtjener Psiphon for Windows all min internett-trafikk?

Bare i VPN-modus. Etter vellykket tilkobling opprettes i VPN-modus, vil all trafikk fra din datamaskin flyte gjennom Psiphon-nettverket. Når VPN-modus ikke er påskrudd vil bare programmer som bruker lokale HTTP- og SOCKS -mellomtjenere bli mellomtjent.

Mellomtjener Psiphon-nettleseren for iOS all min internett-trafikk for hele enheten?

Psiphon Browser for iOS is a browser-only application and so will only tunnel data that is loaded in the app itself, and will not tunnel your other apps (like your Facebook or Twitter apps) through the Psiphon network. So, for example, if you wanted to use the Psiphon network to access your Facebook account, you would use Psiphon Browser to go the Facebook website. If you were to open your Facebook app, it would use your direct internet connection, and would not be tunneled through the Psiphon network.

Hvilken protokoll bruker den forvalgte Psiphon-tunnelen?

SSH+ er et SSH-modus med ekstra røring i suppa på toppen av SSH- tilkoblingsrutinen for å beskytte mot protokoll-fingeravtrykk. En beskrivelse av protokollen finner du her.

Hvilken VPN-protokoll er i bruk for Psiphon for Windows? Hvorfor kan jeg ikke koble til?

Psiophon bruker VPN-protokollen L2TP/IPSec.

PsiCash

Why should I create a PsiCash account?

With an account, your PsiCash balance is kept safe and can be shared between your devices. If you don't have a PsiCash account, your balance is specific to each device, and losing a device means losing your balance on that device. When you have an account, all you need to do is log in to restore your balance.

We will also be adding more benefits to having a PsiCash account in the future, such as transferring PsiCash between users and offering purchases that apply to all of your devices.

Why should I use a pseudonym or alias for my PsiCash account username?

A pseudonym is an alias or handle that you use to identify yourself that is different from your real name. Using a pseudonym for your PsiCash account username helps prevent your real identity from being linked with your Psiphon or PsiCash usage. If revealing yourself to be a Psiphon user is dangerous or otherwise undesirable, then you should choose a username that cannot be linked to you, and instead you should use a pseudonym that you have not used with any other site or service.

When signing up for a new PsiCash account, it is possible for someone to check for the existence of a username by trying to create an account with it. If the attempt is successful, the username did not already exist. If the attempt failed, the username did already exist. Having your username discovered does not put your PsiCash account at risk, but your status as a Psiphon user may be revealed in this way.

If you wish to avoid the link to your real identity, it is important to note that using a pseudonym that you use on other sites or services is almost the same as using your real name. If that pseudonym has already been linked to your identity elsewhere, then very little anonymity is gained by using it.

Also note that your email address is not discoverable in this way. Even if you use a pseudonym, you can still provide an email address on your PsiCash account and it will not be discoverable in any way.

What if I need to merge the PsiCash balance from more devices into my account?

To avoid abuse, we allow the pre-existing PsiCash balance and Speed Boost to be added from only a few devices to your PsiCash account when logging in. If you have more devices that you would like to keep the balances from, please email us at psicash.support@psiphon.ca. You must include your PsiCash username and the reason why you need more merges.

What is the psicash= parameter in some landing page URLs?

In some landing page URLs and in buy.psi.cash URLs you will see a parameter like #!psicash=abcd1234... or ?psicash=abcd1234.... This contains information necessary to give you a PsiCash reward for visiting some landing pages or for making a purchase of PsiCash.

The "token" you will see in the decoded base-64 of the parameter is your PsiCash "earner" token, and can only be used for crediting your account with PsiCash -- not for spending your PsiCash, viewing your balance, etc. This token also cannot be used to reveal your identity or anything else about your account.

Psiphon Bump

What is Psiphon Bump?

Have a friend who's connected to the Psiphon network on an Android device and you can't connect? Psiphon Bump is a secure device-to-device exchange of functioning connection parameters from another connected user directly to you.

How does Psiphon Bump work?

Psiphon Bump works using the Near-Field Communication (NFC) function on your device. By applying a confirmed working configuration to a friend's unconnected device, Psiphon can make use of that information to optimize subsequent connections to the network.

Psiphon exchanges digitally signed and encrypted connection parameters ensuring both the secrecy and integrity of the exchange. The contents of the data cannot be read or modified by any third party.

Is Psiphon Bump supported on my device?

Psiphon Bump is currently supported on Android devices only and works on Android versions Android 5.0 and higher (SDK 21+) + NFC hardware support. Both devices need to be compatible for a successful exchange, and be running Psiphon version 385 or higher.

How do I use Psiphon Bump?

Both users need to have NFC enabled on their device. First, open your Android Settings and select “Connection preferences” > NFC. Slide the toggle to on to enable NFC. Holding two NFC-enabled Android devices back to back within a range of 1cm will activate a transfer of content or data.

As long as your Psiphon app is in the “Connecting” state, you are able to receive a Psiphon Bump. You will see the “NFC” button immediately. Make sure to press this button. If connection successfully establishes right away, you will not see this element.

The NFC floating button, which opens the “Get Bump” dialog, remains present throughout the duration the app is in the “connecting” state and will vanish once the tunnel connects. Additionally, if the “Get Bump” dialog is open but the device successfully connects on its own in the meantime, the dialog will automatically disappear.

Feilsøking

Android

Hvorfor ser jeg meldingen "tilkobling feilet" gjentatt igjen og igjen?

Hvis du ser gjentatte "tilkobling feilet"-meldinger, betyr det at det ikke er noen tilgjengelige tjenere som din klient vet om. Prøv å laste ned en ny Psiphon-klient.

Hvorfor dropper min Psiphon-tilkobling noen ganger?

Dette har ofte sin årsak i kilne eller vekslende Internettilknytning til din enhet eller datamaskin. På en telefon kan det inntreffe ved signalbrist. På en datamaskin kan det være på grunn av dårlig Wi-Fi eller feilvøren tjenestetilbyder.

Etter oppgradering av Psiphon for Android-programmet vil det ikke koble til.

Hvis Psiphon er tilkoblet mens en oppdatering er installert, kan det hende det ikke kan koble til etterpå, og vil vise feilmeldingen "start_tunnel_failed programmet er ikke forberedt eller tilbakekalt". Dette er på grunn av Android OS bug. Denne tilstanden kan fikses ved å starte din enhet på ny.

Når Psiphon for Android først kobler til, hvorfor kan jeg ikke velge "stol på dette programmet"?

Sjekk om du kjører et skjermfilter som styrer lysstyrken på skjermen din. Hvis så er tilfelle, prøv å skru det av. Mange av disse programmene (som Lux Auto Brightness, Twilight og Night mode) forhindrer brukeren i å trykke på denne forespørselen.

Windows

Hvorfor ser jeg meldingen "tilkobling feilet" gjentatt igjen og igjen?

Hvis du ser gjentatte "tilkobling feilet"-meldinger, betyr det at det ikke er noen tilgjengelige tjenere som din klient vet om. Prøv å laste ned en ny Psiphon-klient.

Hvorfor dropper min Psiphon-tilkobling noen ganger?

Dette har ofte sin årsak i kilne eller vekslende Internettilknytning til din enhet eller datamaskin. På en telefon kan det inntreffe ved signalbrist. På en datamaskin kan det være på grunn av dårlig Wi-Fi eller feilvøren tjenestetilbyder.

Etter bruk av Psiphon for Windows kan min datamaskin ikke lenger tilknytte seg Internett.

Når Psiphon for Windows kobler til, endrer det mellomtjenerinnstillingene på din datamaskin. Når det kobler fra blir de endret tilbake til utgangspunktet. Hvis Psiphon for Windows ikke blir avsluttet rett, kan det hende det ikke klarer å tilbakestille orginale mellomtjenerinnstillinger, og du vil med dette ikke kunne koble til Internett.

Den enkleste måten for de fleste er å koble til med Psiphon igjen, for så å lukke det på rett måte.

For å fikse dine mellomtjener-innstillinger manuelt, åpne Internet Explorer, gå til Verktøysmenyen (eller tannhjul-ikonet), Internettvalg →Tilkoblingsfanen →Knappen for LAN-innstillinger. Fjern så utkryssingen ved siden av "Bruk en mellomtjener for mitt LAN".

Psiphon for Windows spytter feilmeldingen "doc.body er null eller ikke et objekt" og virker ikke.

Denne feilen inntreffer på Windows XP hvis Internet Explorer 6 er installert. Psiphon for Windows krever Internet Explorer 7 eller høyere for å bli installert. Den enkleste måten å installere nyere versjoner av Internet Explorer er via Windows Update.

Hvis du ikke kan bruke oppdateringsverktøyet i Windows til å installere en nettleser, kan du laste en ned her:

Hvorfor kan jeg ikke koble til med Psiphon for Windows i L2TP/IPSec-modus?

Det kan hende brannmuren i ditt nettverk ikke tillater bruk av VPN. Hjemme-rutere er ofte satt opp slik. Sjekk i brannmur-innstillingene at IPSec eller L2TP går fritt gjennom (pass-through). Systemets IPSec-tjenester kan være avskrudd; sjekk dine systeminnstillinger for å starte disse tjenestene automatisk.

Jeg kan koble til Psiphon for Windows i VPN-modus, men hvorfår går det så sakte. Noen nettsider laster ikke i det hele tatt.

Visse maskinvareløsninger eller internettilkoblinger kan forårsake ytelsesproblemer med L2TP/IPSec, som er protokollen brukt av Psiphon i VPN-modus. Prøv å skru av VPN-modus.

Når jeg kobler til Psihpon for Windows i VPN-modus, laster ingen av mine nettsider. Jeg får feilmeldinger som indikerer at domene oversetting feiler.

Psiphon begrenser DNS-trafikk til hvitlistet og sjekkede DNS-tjenere. Psiphon-klienten setter automatisk opp dine VPN DNS tjener-innstillinger. Hvis du får feilmeldinger relatert til DNS, sjekk at du ikke er infisert med skadelig "DNS changer"-programvare, som prøver å bytte dine DNS-innstillinger. Mer info finnes her.

Støtte for andre programmer

Er Psiphon for Windows-kompatibel med IE, Firefox, Safari, og Chrome -nettleserne?

Ja. Sjekk nettleserinnstillingene dine og forsikre deg om at det er satt opp til å bruke systemets mellomtjenerinnstillinger.

Er det noen port-restriksjoner ved bruk av Psiphon?

Utgående tilkoblinger fra Psiphon-nettverket kan kun gjøres bare fra følgende porter: 53, 80, 443, 465, 587, 993, 995, 8000, 8001, 8080 . Se denne diskusjonen for mer informasjon. E-postklienter kan ikke gjøre utgående tilkoblinger på port 25. Se denne diskusjonen for mer informasjon.

Hvorfor kan jeg ikke bruke mitt favorittprogram mens Psiphon kjører? Hvorfor kan jeg ikke sende e-post med min e-postklient?

Antageligvis som følge av Psiphon sine port-restriksjoner.

Hvorfor fungerer ikke Android mobile privatnett og USB-nettilknytning gjennom Psiphon?

Dette er på grunn av en begrensning i Androids privatnett og tilknytnings-implementasjon. Du kan erfare at enten den tilknyttede enheten ikke kan koble til Internett, eller at trafikken ikke vil gå gjennom VPN.

Hvorfor identifiserer mitt antivirus-program Psiphon som en trussel?

Først må du sjekke at du har en ekte kopi av Psiphon. Følg disse instruksene for å bekrefte at din kopi av Psiphon er autentisk. Send oss en e-post hvis så ikke skulle være tilfelle, om mulig med den aktuelle kjørbare Psiphon-filen vedlagt.

Hvis din kopi av Psiphon er ekte, er dette en falsk positiv feilmelding. Selv om de fleste antivirus/brannmurer har lagt til Psiphons digitale signatur til i sine hvitlister, gjenkjenner noen fremdeles feilaktig Psiphons kjørbare fil som et virus eller en trussel. I så fall, send oss en e-post, der du angir AV/brannmur du bruker, så vil vi kontakte AV/brannmur-tjenestetilbyderen og ordne problemet.

Hvorfor kan jeg ikke tunnelere Windows Metro (også kalt Modern UI)-programmer gjennom Psiphon?

Windows 8 introduserte et alternativt skrivebordsmiljø for programmer kalt "Metro" som senere ble kalt "Modern UI". Noen, men veldig få programmer, kan bare kjøre i "Metro-modus" og noen (som Internet Explorer" kan kjøre i enten "Metro modus" eller "Skrivebordsmodus". Dette nye brukergrensesnittmoduset finnes fortsatt i Windows 8.1, og i mindre grad, i Windows 10.

Programmer i Metro-modus kan ikke bruke lokal mellomtjener uten at brukeren endrer sikkerhetsinnstillingene. Dette betyr at Metro-modus-programmer ikke kan bruke Psiphon, og ikke vil kunne nå Internett når Psiphon er tilkoblet. Du kan bruke EnableLoopback Utility for å tillate Metro-modus-programmer å fungere med Psiphon.

Dette er eksempler på feilmeldinger du får når programmer i Metro-modus ikke klarer å fungere gjennom Psiphon.

Hvordan setter jeg opp programmene mine for bruk med Psiphon-tunnel.

Psiphon vil automatisk sette opp ditt system til bruk med lokal HTTP/HTTPS- og SOCKS -mellomtjener. Portnummerne for disse mellomtjenerne velges tilfeldig, hvis ikke fastsatt i Psiphon-innstillingene. Windows-programmer som måtte bruke systemets mellomtjener-innstillinger vil automatisk bli mellomtjent. Du kan manuelt konfigurere andre program til å bruke disse lokale mellomtjenerne. Både Psiphon for Windows og Psiphon for Android kjører disse lokale mellomtjenerne.

How can I tell Psiphon for Windows not to configure my system proxy settings?

Klikk kjør, skriv regedit for å åpne registerbehandleren. Finn og åpne HKEY_CURRENT_USER\Software\Psiphon3, og på høyre side vil du se SkipProxySettings. Sett denne verdien til 1 for at Psiphon ikke skal sette opp systemets mellomtjenerinnstillinger automatisk.

How can I make WhatsApp for Windows work through Psiphon?

Research and user reports suggest that the WhatsApp for Windows app does not get properly proxied through Psiphon. This is a shortcoming in the WhatsApp app. If and when support is added, it is likely that this WhatsApp FAQ entry will be updated with instructions. Using WhatsApp via its web interface at web.whatsapp.com does work properly through Psiphon.

Ymse

Hva skjedde med hele-fjøla-modus for Androidenheter med superbrukerprivilegier?

Før Desember 2015 hadde Psiphon en funksjon som tillot enheter (før 4.0/ICS) å tunnelere all data hvis superbrukerprivilegier forefantes. En stor oppdatering i Psiphon på den tiden gjorde det nødvendig å fjerne den funksjonen.

How do I get a refund for a subscription, purchase of PsiCash, or other purchase?

Android: If it has been less than 48 hours since you made the purchase, you can get a refund through the Play Store. After 48 hours, email us at refund+android@psiphon.ca. Please include your name, the email address of your Play Store account, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

iOS and macOS: Please request the refund through the App Store.

Windows: Email us at refund+windows@psiphon.ca. Please include your name, the email address or phone number used at the time of purchase, the date of the purchase, what was purchased, the amount of the purchase, and the reason you are requesting the refund.

Note that refunds may take up to a week to process.