Psiphon lisens-overenstemmelse for sluttbrukere

Denne programvaren og alle tilknyttede Intellektuelle rettigheter tilhører Psiphon Inc., et Ontario-registrert selskap med hovedkontor i Toronto, Ontorio Kanada.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

Psiphon-tjenesten er utelukkende for private, og bare for personlig bruk. Hvis du ønsker å bruke Psiphon til noe annet formål eller har ytterligere krav, tilbyr vi en betalt, komersiell tjeneste. For flere detaljer, send e-post til sponsor@psiphon.ca.

Bruksvilkår

Ved å bruke Psiphon-tjenesten, samtykker du til å ikke bruke den på noe vis som måtte bryte med Kanadisk lov, eller rettighetene til noen tredjepart.

Personlig eller spesifikk bruk

Bruk av Psiphon-tjenesten er skjenket deg med en ikke-eksklusiv, personlig lisens. Ved å bruke Psiphon samtykker du til å bruke tjenesten bare til personlig, ikke-komersiell bruk. Du får ikke, (og kan ikke tillate tredjepart å) leie, lease, relisensiere, selge, gjenselge eller på annet vis bruke Psiphon-tjenesten i komersielle øyemed.

Distribusjon

Bare programvare-klienter laget av Psiphon Inc. har lov til å bruke Psiphon-tjenesten. Tillatelse til bruk for tredjeparts-klienter og verktøy er ikke gitt, i så måte er dette derfor å anse som et brudd på denne lisensen.

Statutt for begrensninger og ansvar

Psiphon-tjenesten leveres "som den er" og uten garanti eller uttrykt eller implisert ansvar av noen art. Psiphon frasier seg alle garantier og og ansvar assosiert med bruk av denne tjenesten, inkludert personskade, eller uheldig, spesiell, indirekte eller konsekvensiell personlig eller kommersiell skade overhodet, inkludert tap av data eller avbrudd i forretningsvirksomhet.

Oppsigelse; Vilkår for brudd på tjenestevilkår

Psiphon reserverer seg ene og alene retten til å si opp denne lisensen når som helst, uten eller av hvilken som helst grunn, uten straff. Ved bruk av Psiphon sier du deg enig i å ikke bruke tjenesten på noe vis som er i strid med vilkårene om tjeneste og lisens beskrevet i avtalen.

Som bruker står du fritt til å terminere denne lisensavtalen når som helst ved å ikke lenger ha noen og enhver befatning med bruken av Psiphon-tjenesten, samt å slette alle instanser du måtte ha av programvaren fra din enhet.

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.