Personverns-praksis

Psiphon har forankret et ønske om å beskytte personvernet til sine kunder, bruker, distributører og detalj-ledd. Denne praksisen har som intensjon å opplyse deg om hvordan din private informasjon kan bli brukt. Psiphon er et Kanadisk selskap med hovedkontor i Ontario, og vår sikkerhetspraksis har blitt utviklet for å ettergå personverns-lover og statutter som gjelder for Canada og Ontario.

For ytterligere informasjon verdrørende Kanadisk og Ontarios lovbestemmelser om personvern, besøk:

Updates

From time to time, Psiphon will add entries to our Privacy Bulletin. This will happen for two reasons:

 • We modify the Privacy Policy. This can happen when new laws add different requirements, or if we start or stop using a third-party service. We will detail the changes made to the policy.
 • We temporarily deviate from our Privacy Policy by changing our information collection behaviour. This is typically done to resolve a problem with our service, or to give us more time to analyze our data relating to an interesting censorship event. We will describe the change, for example what was recorded, how long it was kept, and why.

Data Categories

User Activity and VPN Data

Why should you care?

When using a VPN or proxy you should be concerned about what the VPN provider can see in your data, collect from it, and do to it.

When you use a VPN, all data to and from your device goes through it. If you visit a website that uses unencrypted HTTP, all of that site's data is visible to the VPN. If you visit a website that uses encrypted HTTPS, the site content is encrypted, but some information about the site might be visible to the VPN. Other apps and services on your device will also transfer data that is encrypted or unencrypted. (Note that this is distinct from the encryption that all VPNs provide. Here we're only concerned with data that is or is not encrypted inside the VPN tunnel.)

For unencrypted services, it is possible for a VPN provider to see, collect, and modify (e.g., injecting ads into) the contents of your data. For encrypted data, it is still possible for a VPN to collect metadata about sites visited or actions taken. You should also be concerned with your VPN provider sharing your data with third parties.

What does Psiphon NOT do with your data?

We DO NOT collect or store any VPN data that is not mentioned here.

We DO NOT modify the contents of your VPN data.

We DO NOT share any sensitive or user-specific data with third parties.

What kinds of user data does Psiphon collect?

We will define some categories of data to help us talk about them in the context of Psiphon.

User Activity Data

While a user's device is tunneled through Psiphon, we collect some information about how they're using it. We record what protocol Psiphon used to connect, how long the device was connected, how many bytes were transferred during the session, and what city, country, and ISP the connection came from. For some domains (but very few, and only popular ones) or server IP addresses (e.g., known malware servers) that are visited, we also record how many bytes were transferred to it. (But never full URLs or anything more sensitive. And only domains of general interest, not all domains.)

Geographical location and ISP info are derived from user IP addresses, which are then immediately discarded.

An example of user activity data might be: At a certain time a user connected from New York City, using Comcast, and transferred 100MB from youtube.com and 300MB in total.

We consider user activity data the most sensitive category of data. We never, ever share this data with third parties. We keep user activity data for at most 90 days, and then we aggregate it and delete it. Backups of that data are kept for a reasonable amount of time.

Aggregated Data

Data is “aggregated” by taking a lot of sensitive user activity data and combining it together to form coarse statistical data that is no longer specific to a user. After aggregation, the user activity data is deleted.

An example of aggregated data might be: On a particular day, 250 people connected from New York City using Comcast, and transferred 200GB from youtube.com and 500GB in total.

Aggregated data is much less sensitive than activity data, but we still treat it as potentially sensitive and do not share it in this form.

Shareable Aggregated Data

When sharing aggregated data with third parties, we make sure that the data could not be combined with other sources to reveal user identities. For example, we do not share data for countries that only have a few Psiphon users in a day. We make sure that the data is anonymized.

We also never share domain-related information with third parties.

An example of shareable aggregated data might be: On a particular day, 500 people connected from New York City and transferred 800GB in total.

An example of data that is not shareable: On a particular day, 2 people connected from Los Angeles. Those people will be included in the stats for the entire US, but that is too few people to anonymously share city data for.

What does Psiphon do with User Activity and Aggregated Data?

Activity and aggregated statistical data are vital for us to make Psiphon work best. It allows us to do things like:

 • Monitor the health and success of the Psiphon network: We need to know how many people are connecting, from where, how much data they're transferring, and if they're having any problems.
 • Monitor threats to our users' devices: We watch for malware infections that attempt to contact command-and-control servers.
 • Ensure users stay connected while foiling censors: We try to detect that a user is behaving like a real person and then reveal new Psiphon servers to them. (This is our obfuscated server list technology.)
 • Estimate future costs: The huge amount of user data we transfer each month is a major factor in our costs. It is vital for us to see and understand usage fluctuations.
 • Determine the nature of major censorship events: Sites and services often get blocked suddenly and without warning, which can lead to huge variations in regional usage of Psiphon. For example, we had up to 20x surges in usage within a day when Brazil blocked WhatsApp or Turkey blocked social media.
 • Understand who we need to help: Some sites and services will never get blocked anywhere, some will always be blocked in certain countries, and some will occasionally be blocked in some countries. To make sure that our users are able to communicate and learn freely, we need to understand these patterns, see who is affected, and work with partners to make sure their services work best with Psiphon.

Who does Psiphon share Aggregated Data with?

Shareable aggregated data is shared with sponsors, organizations we collaborate with, and civil society researchers. The data can be used to show such things as:

 • How well Psiphon is working in a particular region.
 • The blocking patterns in a given country, for example during political events.
 • That the populace of a country is determined to access the open internet.

Again, only anonymized shareable aggregated data is ever shared with third parties.

Psiphon Client Advertising Networks

Vi bruker noen ganger reklame for å støtte vår tjeneste, som kan bruke teknologi som kaker og sporingssjekker. Vår reklamepartneres bruk av kaker gjør det i stand til å servere reklame basert på din bruksdata. All informasjon innhentet gjennom denne prosessen dekkes av våre vilkår for personvernspraksiser for våre reklamepartnere:

Psiphon Websites

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å spionere på brukerne. Informasjon derfra brukes av oss til informasjonsformål om bruk, og av Google til det de måtte finne for godt. Fra vår side henter vi ikke ting som direkte er identitetsbekreftende, og vi kombinerer den ei heller med annen data i så henseende.

Google Analytics sets a permanent cookie in your web browser to identify you as a unique user the next time you visit the site, but this cookie cannot be used by anyone except Google, and the data collected cannot be altered or retrieved by services from other domains.

Googles evne til å bruke og dele informasjon innhentet av Google Analytics er beskrevet i Google Analytics tjenestevilkår og Google personvernspraksis. Du kan velge å skru av informasjonskapsler i innstillingene i din nettleser. (Oversettelseskommentar: Google forbeholder seg retten til å endre hva som helst på 14 dagers varsel, der varsel betyr at de i all stillhet oppgraderer teksten i vilkårene. Det anbefales at du skrur av skript hvis du vil blokkere Google Analytics.)

Logging av lagringstilgang

Vi bruker Amazon S3 til å lagre tilhørende filer funnet på nettsiden og tjeneroppdagelseslister. Vi skrur noen ganger på logging av disse filene. Analysering av disse loggene hjelper oss å besvare spørsmål som "hvor mange brukere starter men fullfører ikke nedlasting av tjeneroppdagelseslisten?", "hvordan fordeler lasten seg mellom ting tilhørende nettside og tjeneroppdagelse?", og "begås det tjenestenekt-angrep mot våre nettsider"?

S3 bøttetilgangslogger inneholder IP-adresser, brukeragentinfo og tidsstempel. Dette loggføres i S3, så Amazon har tilgang. Psiphon-utviklerne vil laste ned loggene, utøve resultatmengdefunksjoner, analysere dataen, for så å slette den. Rådata blir bare lagret lenge nok til å regne ut resultatmengde, og blir aldri delt av Psiphon-laget med tredjeparter.

PsiCash

The PsiCash system only collects information necessary for the functioning of the system, monitoring the health of the system, and ensuring the security of the system.

The PsiCash server stores per-user information to allow for operation of the system, including:

 • generated user access tokens
 • balance
 • last activity timestamp
 • PsiCash earning history, including what actions the rewards were granted for
 • PsiCash spending history, including what purchases were made

Creating a PsiCash account is optional. If an account is created, account-specific information such as username, password, and email address (if provided) are stored on the server. When logged in to a Psiphon client, the username is also stored locally.

In the user's web browser, some data is stored to allow for earning rewards and making purchases. This data includes:

 • generated user access tokens
 • when a PsiCash reward is allowed to be claimed again

For monitoring system health and security, system activity data is collected and aggregated. This data includes:

 • user country
 • balance
 • user agent string
 • client version
 • PsiCash earning and spending details

Individual user data is never shared with third parties. Coarse aggregate statistics may be shared, but never in a form that can possibly identify users.

PsiCash server resources are stored in AWS, which means Amazon has access to the data.

my.psi.cash

Users create and manage their PsiCash accounts on the my.psi.cash website.

reCAPTCHA

my.psi.cash uses Google’s reCAPTCHA v3 (hereinafter “reCAPTCHA”), which protects websites from spam and abuse by non-human users (i.e., bots). reCAPTCHA collects personal information that is required for the functioning of the technology and is subject to its own privacy policy. Use of my.psi.cash indicates acceptance of Google’s Privacy Policy and Terms.

Our use of reCAPTCHA is strictly limited to ensuring the continued functioning of my.psi.cash. reCAPTCHA technology performs an automatic analysis for each site request without requiring the user to take any additional actions. This analysis is based on interactions made by the user, and is used to mitigate bot and other malicious behaviour on our website. The data collected during analysis is forwarded to Google, where Google will use this data to determine if you are a human user. This analysis takes place in the background, and users are not advised it is taking place.

For more information about Google’s reCAPTCHA technology, please visit https://www.google.com/recaptcha/about/.

Informasjonskapsler

my.psi.cash only uses cookies and similar tracking technologies to carry out activities that are essential for the operation of the website. Essential cookies are necessary to ensure basic functions of the website. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser, and do not represent any risk to your device. You can configure your browser settings to personalize how you would like your browser to handle cookies. Disabling essential cookies will degrade the functionality of this website.

Tilbakemeldinger

Når du velger å sende tilbakemeldinger gjennom Psiphon kan du velge å inkludere diagnoserinsdata. Vi bruker denne dataen for problemløsning av ting du måtte ha vanskeligheter med, og for å hjelpe oss med å holde Psiphon kjørende sømløst. Innsending av denne dataen er valgfri. Dataen er kryptert før den sendes inn, og den kan bare dekrypteres av oss. Hva informasjonen består av varier med plattformen, men det kan inneholde:

Windows:

 • Operativsystemsversjon
 • Antivirus-versjon
 • Hvordan du er tilknyttet Internett (for eksempel om du bruker PSTN-modem tilkoblet via mellomtjener)
 • Hvor mye ledig minne datamaskinen din har

Android:

 • Android-version
 • Telefonmodell
 • Hvorvidt du har superbrukerprivilegier på din enhet

Svartjeneste for e-post

When you send an email request to our email auto-responder server, we are able to see your email address. While your email is being processed it is saved to the email server's disk, and it is deleted as soon as it is processed (usually in a few seconds). Your email address may be written to the server system logs. These logs are deleted after one week.

Our email auto-responder server is hosted in the Amazon EC2 cloud. This means that Amazon is able to see the email you send and our response to you.

For hver e-post vi får, lagrer vil følgende informasjon:

 • Datoen og tidspunktet e-postforespørselen ble mottatt.
 • Datoen og tidspunktet e-postforespørselen ble besvart.
 • Størrelsen på e-posten.
 • E-posttjeneren e-postforespørselen kom fra. (spesifikt de siste tre delene av domenenavnet. For eksempel, ne1.eksempel.no, men ikke nett120113.post.ne1.eksempel.no .)

App-butikker

Mer at hvis du laster ned Psiphon gjennom en "app-butikk" -- som Google play eller Amazon AppStore -- vil ytterligere statistikk bli innhentet. Som eksempel, er dette en beskrivelse av hva Google Play samler inn: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/139628?hl=nb