Psiphon istifadəçiyə lisenziya müqaviləsi

Bu proqram təminatı və bütün intellektual mülkiyyət baş ofisi Toronto, Ontario Kanadada qeydiyyatda olan Psiphon İnc. şirkətinin mülkiyyətidir.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

Psiphon xidməti fərdlər üçün, yalnız şəxsi istifadə məqsədi ilə təqdim olunur. Psiphonu başqa məqsədlərlə istifadə etmək istəyirsizsə, ya da əlavə tələbatlarınız varsa, sizə pullu kommersiya xidməti təklif edirik. Daha ətraflı məlumat üçün sponsor@psiphon.ca-ya yazın.

İstifadə qaydaları

Psiphon xidmətindən istifadə etməklə, siz ondan Kanada qanunvericiliyinə və üçüncü tərəflərin haqlarına qarşı olan heç bir məqsədlə yararlanmayacağınıza razılıq verirsiniz.

Şəxsi və ya xüsusi istifadə

Psiphonun qeyri-müstəsna, şəxsi lisenziya altında istifadəsinə icazə verilir. Psiphonu istifadə etməklə siz bu xidmətdən yalnız şəxsi, qeyri-kommersiya məqsədlə yararlanmağa razılıq verirsiniz. Siz (eləcə də icazə verdiyiniz üçüncü tərəf) Psiphondan kommersiya məqsədilə yararlana--kirayə, altlisenziya, satış, yenidən satış və xidmətlərin paylanmasını təşkil edə bilməzsiniz.

Paylama

Psiphon xidmətindən yalnız Psiphon İnc. tərəfindən yaradılan proqram təminatları istifadə edə bilər. Psiphon xidmətinin üçüncü tərəfin aləti vasitəsilə istifadəsi və ya paylanması bu lisenziyanın pozulması deməkdir.

Öhdəliyin Limitləri haqda Bəyanat

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

Dayanma; Xidmət Qaydaları Pozuntuları

Psiphon istənilən vaxt hər hansı səbəbdən, ya da səbəb göstərmədən və cərimə istəmədən lisenziyanı dayandırmaq hüququna malikdir. Psiphondan yararlanarkən siz xidmətdən istifadə qaydalarını və lisenziya müqaviləsini pozmamağa razılıq vermiş olursunuz.

İstifadəçi kimi bu lisenziya müqaviləsini istədiyiniz zaman, Psiphon xidmətindən tam və ya qismən yararlanmağınızdan asılı olmayaraq dayandıra və proqram təminatını qurğunuzdan bütünlüklə silə bilərsiniz.

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.