موافقت‌نامه جواز کاربر نهایی سایفون

این نرم‌ افزار و تمام مالکیت معنوی مرتبط با آن متعلق به شرکت سایفون، یک شرکت ثبت شده در انتاریو است که دفتر مرکزی آن در تورنتو، انتاریو کانادا واقع است.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

سرویس سایفون منحصراً برای افراد در نظر گرفته شده و فقط برای استفاده شخصی است. اگر مایل به استفاده از سایفون برای هر هدف دیگر یا الزامات بیشتر هستید، خدمات پولی و تجارتی را به شما پیشنهاد میکنیم. برای کسب معلومات بیشتر، یک ایمیل به sponsor@psiphon.ca ارسال کنید.

شرایط استفاده

شما با استفاده از خدمات سایفون، موافقت میکنید که از آن به شکل استفاده نکنید که قوانین کانادا یا حقوق یک شخص ثالث را نقض کند.

استفاده شخصی یا اختصاصی

اجازه استفاده از خدمات سایفون بر اساس مجوز شخصی غیرانحصاری اعطا شده است. شما با استفاده از سایفون موافقت میکنید که از این خدمات فقط برای استفاده شخصی و غیرتجاری استفاده نمایید. نمیتوانید خدمات سایفون را اجاره داده، بفروشید، فروش مجدد نموده یا به منظور دیگر برای اهداف تجارتی توزیع کنید (و همچنین نمیتوانید به شخص ثالث اجازه انجام چنین کار را بدهید).

توزیع

فقط سرویس‌گیرنده گان نرم‌افزار ایجاد شده توسط شرکت سایفون مجاز به استفاده از خدمات سایفون هستند. توزیع یا استفاده از سرویس‌گیرنده یا ابزار شخص ثالث برای استفاده با خدمات سایفون نقض این جواز است.

بیانیه محدودیت‌های مسئولیت

The Psiphon service is provided “as is” and without warranty or expressed or implied liability of any kind. Psiphon disclaims all warranties and liabilities associated with the use of this service, including personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential personal or commercial damages whatsoever, including loss of data and business interruption.

فسخ؛ نقض شرایط خدمات:

سایفون این حق را برای خود محفوظ میداند که به صلاحدید خود در هر زمان به هر دلیل و بدون هیچ جریمه این جواز را لغو کند. شما با استفاده از سایفون، موافقت میکنید که از این خدمات به شکل استفاده نکنید که شرایط خدمات و موافقت‌نامه جواز را نقض کند.

به‌ عنوان کاربر، میتوانید در هر زمان با قطع استفاده از همه قسمت‌های خدمات سایفون و حذف تمام موارد نرم ‌افزار از دستگاه خود، این موافقت‌نامه جواز را خاتمه دهید.

Use of PsiCash

  1. If there is no PsiCash activity on your device for one year, then Psiphon reserves the right to cancel your PsiCash.
  2. If you lose track of your PsiCash, for example by losing your device, then you acknowledge that Psiphon will not be able to correct this mistake and restore your PsiCash.
  3. Psiphon reserves the right to change the rewards exchangeable for PsiCash at any time.